GroupCalendar™ voor Outlook® 2000 / XP / 2003 / 2007

Wereldwijd in gebruik en onderscheiden als 'beste Outlook ® Add-on van 2004' op het gezaghebbende www.msd2d.com.


Flexibel - Werkt ook zonder server en op de laptop onderweg.
Eenvoudig te installeren - Setup dubbelklikken, één instelling aanpassen en u ziet elkaars afspraken.
Eenvoudig in gebruik - Alle afspraken in de Outlook® agenda's worden vanzelf zichtbaar voor anderen. (verbergen van privé is mogelijk).
Effectief - Maak / wijzig afspraken voor anderen. 
Zekerheid - Nederlands product, vriendelijke, deskundige  en snelle helpdesk zonder eindeloos doorverbinden.  (*)
Duidelijk - 3 jaar gratis nieuwe versies en gratis support.

(*) Helpdesk tussen 9 en 21 uur. | Tel: 0186-669194 | Email: info@opusflow.nl


Privacy aspecten aan het gebruik van GroupCalendar™ en wat u van ons mag verwachten.

Installatie van GroupCalendar™ kan het volgende betekenen voor uw privacy:

De afspraken in uw agenda worden gedeeld en kunnen door anderen die dezelfde database gebruiken in uw netwerk gelezen worden.  Als u sommige afspraken wilt verbergen dan is daarvoor een handeling nodig.  

Door het aanvinken van het het 'Privé' vakje, rechts onder in de afspraak zal die afspraak wel gelogd worden in de database en zichtbaar worden in de Group Calendar map van collega's, maar men kan er niet uit opmaken waar de afspraak betrekking op heeft. Alle relevante informatie is vervangen door puntjes (...)  

Door het ingeven van de tekenreeks @@@ in het tekstvak van een afspraak voorkomt u dat de afspraak in de database gelogd wordt en dus ook dat collega's zien dat u de afspraak in de agenda heeft. Ingeven van @@@ in een bestaande afspraak zorgt er voor dat deze verdwijnt uit het overzicht van anderen.

Het is ook mogelijk om nooit enige afspraak zichtbaar te laten worden voor anderen maar toch overzicht te hebben op wat anderen in de agenda hebben. In de menu optie Instellingen - Bewerk gebruikersinstellingen kunt u de eerste optie aanvinken om niet deel te nemen in de Group Calendar.

Het is verder van belang dat u weet dat GroupCalendar™ na installatie en bij foutmeldingen gevraagd of ongevraagd email kan versturen naar de email server van opusflow (opusflow.nl) waardoor OpusFlow b.v. kan zien:
- wat uw email adres is, 
- welke Outlook® versie u gebruikt en met welk servicepack, 
- welke Windows® versie en service pack u gebruikt,
- welke versie de systeemonderdelen hebben die onderdeel zijn van windows® en van belang zijn voor het maken van een database verbinding.
Dit houdt ook in dat OpusFlow b.v. precies weet op welke email domeinen GroupCalendar™ gebruikt wordt. Deze informatie en alle andere informatie die u bewust of terloops verstrekt bij telefonisch of email contact met OpusFlow b.v. beschouwen wij als vertrouwelijk en zal nooit gedeeld of gebruikt worden voor andere doelen dan het leveren van optimaal support en, in het uiterste geval, met redelijke en fatsoenlijke middelen tegengaan van onbetaald gebruik van de GroupCalendar™ licentie of gebruik na afloop van de test periode. 

Wat u van ons mag verwachten.

OpusFlow b.v. is een zelfstandige Nederlandse onderneming, opgericht in 1999, in privaat eigendom en zonder vreemd vermogen en heeft geen binding of (bancaire) verplichtingen aan derden anders dan aan de Nederlandse wet waardoor er dus geen situatie kan ontstaan dat uw email adres of andere informatie in handen komt van derden. Verder hechten wij sterk aan informele, redelijke en fatsoenlijke omgangsvormen waarbij we proberen om u op dezelfde manier te behandelen als wij zelf behandelt willen worden. U zult dus geen email van ons ontvangen die een ander doel dient dan ondersteuning bij het gebruik van onze software.

U kunt ons elke moment aanspreken op bovenstaande punten of uw suggesties en ervaringen kenbaar maken. Wij stellen het op prijs als u dit telefonisch doet (op nummer 0186 - 669 194)  omdat e-mail minder goed bruikbaar is voor het aangeven van nuances. Wilt u toch liever e-mail gebruiken dan kan dat ook via info@opusflow.nl

OpusFlow ondersteunt goede doelen dmv een gratis licentie of een gereduceerde licentieprijs. De beoordeling of een organisatie in aanmerking komt voor reductie of gratis licentie is subjectief en wordt alleen door de directie van OpusFlow zonder opgaaf van redenen bepaald.